Kvalitetsgaranti

Vi kommer göra allt i vår makt för att ditt problem ska lösa sig och för att du ska bli helt nöjd med tjänsten.

BuddyCompany_logo

Vi värdesätter fullt ansvarstagande.

Om något av dessa villkor gäller, kontakta oss för att diskutera ditt fall:

  • Om vi inte kan slutföra besöket på grund av brist på kunskap.
  • Om vi är mer än en timme försenade till den överenskomna tiden för besöket.
  • Om resultatet av tjänsten inte motsvarade det du förväntade sig.
  • Om du varit tvungen att vänta mer än 48 timmar innan vi kontaktat dig för att få en bekräftelse. *

    * Om vi kontaktat dig utan att få svar är detta inte tillämpbart.
Tekniker som hjälper en kund med sin bärbara dator

Så här kan du begära din garanti:

Du kontaktar vår kundtjänst via e-post och beskriver varför du inte är nöjd med tjänsten och hänvisar till minst ett av ovanstående villkor.
Du måste kontakta oss senast en vecka efter det att fakturan mottagits.

Om vår kundtjänst anser att klagomålet kvalificeras enligt något av våra villkor ovan får du ett svar med förslag på lösningar. I första hand bokar vi in ett nytt besök för att åtgärda problemet men problemet kan även kompenseras genom rabatt på nästa service eller återbetalning.

Download our Marketplace app...

And feel great at home!